Φύλλο Προϊόντων & Κόστος,
Όροι Συναλλαγών

Νομίσματα

Εμπορεύματα Spot

Χρηματοδοτικό ΜέσοΣυμφέρον
(Πελάτες Λιανικής)
Μεγ. Μόχλευση Προϊόντος (Πελάτες Λιανικής)Μεγ. Μόχλευση Προϊόντος (Επαγγελματικοί Πελάτες)Προκαθορισμένο Περιθώριο
(Πελάτες Λιανικής)
Προκαθορισμένο Περιθώριο
(Επαγγελματικοί Πελάτες)
Κόστος Pip / ΣημείουΑξία Pip / ΣημείουΕλάχιστο Μέγεθος ΣυναλλαγήςΒασικό ΝόμισμαΏρες Συναλλαγών (GMT) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΏρες Συναλλαγών (GMT) ΧΕΙΜΩΝΑ
ALUMINIUM91:101:10010%1%0.010.011USD12:00 - 17:59
01:00 - 18:59
Cobalt3001:101:10010%1%0.010.011USD01:00 - 18:59
02:00 – 19:59
GOLD1.201:201:2005%0.5%0.010.011USD22:00 - 21:0023:00 – 22:00
SILVER0.06 1:101:20010%0.5%0.60.0160USD22:00 - 21:0023:00 – 22:00
TIN2501:101:10010%1%0.010.011USD12:00 - 17:59
01:00 - 18:59
ZINC101:101:10010%1%0.010.011USD00:00 – 17:5901:00 - 18:59

Εμπορεύματα

Μετοχές

Δείκτες

Κρυπτονομίσματα

ETF

Συνθετικά Παράγωγα

Για περισσοτερες πληροφοριες καντε κλικ εδώ.

Τα Συνθετικά Παράγωγα είναι σύνθετα και επικίνδυνα προϊόντα λόγω της περίπλοκης μεθοδολογίας πίσω από τον υπολογισμό της τιμής τους. Τα Συνθετικά Παράγωγα υπόκεινται σε Εταιρικά Γεγονότα που μπορεί να συμβούν υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

• Εάν η τιμή φτάσει κάτω από 50, τότε εφαρμόζεται το reverse split στο προϊόν.

• Εάν η τιμή κλείσει σε μεγαλύτερη από 10.000, τότε εφαρμόζεται split στο προϊόν.

Σε περίπτωση ενός reverse split μετά την προσαρμογή οποιασδήποτε συναλλαγής, εάν το μέγεθος της θέσης είναι ίσο ή μικρότερο από 0,01, τότε η Εταιρεία θα κλείσει τη σχετική συναλλαγή με την τελευταία διαθέσιμη ισοτιμία της αγοράς και θα πραγματοποιήσει τα κέρδη & τις ζημιές.

Η μέγιστη έκθεση για κάθε σύμβολο των Συνθετικών Παραγώγων είναι 1,5 εκατομμύρια.

Πρέπει να διαβάσετε το Έγγραφο βασικών πληροφοριών για τα Συνθετικά Παράγωγα για πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία αυτού του προϊόντος, τα σενάρια απόδοσης και τους σχετικούς κινδύνους.

Κρυπτονομίσματα:

Η μέγιστη έκθεση για κάθε σύμβολο των Κρυπτονομισμάτων είναι 1 εκατομμύριο.

Exchange-Traded Funds (ETFs)

Η μέγιστη έκθεση του συμβόλου «iShares Bitcoin Trust» είναι 1 εκατομμύριο.

Τέλη ανατροπής:

Το Τέλη ανατροπής υπολογίζεται βάσει των ανοικτών θέσεων που απομένουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα χρεωθεί στις 00:00 Ώρα Γκρίνουιτς, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

CFD ΠροϊονΤέλη ανατροπής
Νομίσματα0.015% ολονύκτια έκθεση
Εμπορεύματα0.022% ολονύκτια έκθεση
Δείκτες0.0165% ολονύκτια έκθεση
Μετοχές0.055% ολονύκτια έκθεση
ETF0.0165% ολονύκτια έκθεση
iShares Bitcoin Trust 0.25% ολονύκτια έκθεση

Συνθετικά Παράγωγα (Διαβάστε περισσότερα)

Argentum-5: 0.1% της ημερήσιας έκθεσης
Argentum-10: 0.2% της ημερήσιας έκθεσης
Aurum3ct: 0.06% της ημερήσιας έκθεσης
Aurum10ct: 0.2% της ημερήσιας έκθεσης
Aurum15ct: 0.3% της ημερήσιας έκθεσης
Aurum20ct: 0.4% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Core Metal Giants-5: 0.1% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Germany40-10: 0.15% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Germany40-15: 0.225% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Germany40-20: 0.3% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Italy40-10: 0.15% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Italy40-15: 0.225% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Italy40-20: 0.3% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Oil ETF Giants-7: 0.14% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Oil ETF Giants-10: 0.2% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Liquid Natural Gas Giants-5: 0.15% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Palladium-5: 0.1% της ημερήσιας έκθεσης
BITA USTech-10: 0.15% της ημερήσιας έκθεσης
BITA USTech-15: 0.225% της ημερήσιας έκθεσης
BITA USTech-20: 0.4% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Zinc-5: 0.15% της ημερήσιας έκθεσης
BITA Magnificent 7 Index: 0.10% της ημερήσιας έκθεσης
Κρυπτονομίσματα0.1% (Ιδιώτες) 0.50% (Επαγγελματίες)
Διοικητικό Τέλος:

Σε περίπτωση απουσίας οποιασδήποτε συναλλακτικής δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εφαρμόσει τέλη 150 EUR, τα οποία χρεώνονται σε τριμηνιαία βάση.

Τέλος μετατροπής νομίσματος:

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει τέλος μετατροπής νομίσματος σε μέσα που εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού σας. Το τέλος δεν θα ισχύει για ζεύγη Forex. Το τέλος θα ισχύει για τα Τέλη ανατροπής για θέσεις που παραμένουν ανοιχτές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Τέλος Μετατροπής Νομίσματος ανέρχεται στο 0,7% των πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών και ζημιών της συναλλαγής, η οποία αντανακλάται σε πραγματικό χρόνο στα μη πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη και ζημίες της ανοιχτής θέσης.

Το ποσοστό τέλους μετατροπής νομίσματος ενδέχεται να αλλάζει κατά διαστήματα.

Παράδειγμα:
Ο λογαριασμός σας εκφράζεται σε ευρώ και η ισοτιμία EUR/USD είναι 1,1639.
Ανοίγετε μια θέση πώλησης Apple 500 USD και υφίσταται ζημιά -70$ (-60,14€).
Τέλος μετατροπής νομίσματος = 0,7% της καθαρής ζημιάς της θέσης
-€60.14 x 0.7% = -€0.42
Συνολική καθαρή ζημιά = -€ (60.14 + 0.42) = -€ 60.56
Τέλη ανατροπής = -€32
Μέγεθος Θέσης x Τιμή αγοράς x Τέλη ανατροπής %
500 x $149 x 0.05% = $37.25 (€32)

€32 x 0.7% = €0.22
Συνολική καθαρή ζημιά = -€ (32 + 0.22) = -€32.22

Η μετατροπή νομίσματος ενδέχεται να εφαρμοστεί σε ορισμένα μέσα. Οι ισχύουσες τιμές είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή στο λογαριασμό συναλλαγής σας.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK