Τύποι Λογαριασμών

Επιλέξτε έναν λογαριασμό με ειδικά πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Fortissio είναι πως έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους νέους πελάτες 10 θέσεις για εκπαιδευτικούς λόγους*. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας χωρίς φόβο να χάσετε τα χρήματά σας και να γνωρίσετε καλύτερα την πλατφόρμα μας. Όσα χρήματα χαθούν σε αυτές τις πρώτες συναλλαγές θα επιστραφούν στον λογαριασμό συναλλαγών σας, όμως και το κέρδος που θα έχετε θα επιστραφεί επίσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Θέσεις Εκπαιδευτικών Συναλλαγών* για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να επιλέξετε για σειρά Τύπων Λογαριασμών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι μικροί πελάτες.

BASIC

Account Equity* $200 - $1,999

 • Δωρεάν e-bookς
 • Δωρεάν Εκπαίδευση
 • Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Trading insider
 • Εμπορία με ένα κλικ (One Click Trading)
 • ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (POP UP ALERTS)
 • ✔ Autochartist
 • ✖ Έκπτωση Spread **
 • ✖ Έκπτωση Rollover
 • ✖ BITA3*
 • ✖ BITA5*
 • ✖ BITA10*
 • BITA15*
 • ✖ BITA20*
ΕΓΓΡΑΦΗ

DISCOVERY

Account Equity* $2,000 - $4,999

 • Δωρεάν e-bookς
 • Δωρεάν Εκπαίδευση
 • Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Trading insider
 • Εμπορία με ένα κλικ (One Click Trading)
 • ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (POP UP ALERTS)
 • ✔ Autochartist
 • ✔Έκπτωση Spread 5% **
 • ✔ Έκπτωση Rollover 5%
 • ✔ BITA3*
 • ✔ BITA5*
 • ✔ BITA10*
 • BITA15*
 • ✖ BITA20*
ΕΓΓΡΑΦΗ

SILVER

Account Equity* $5,000 - $9,999

 • Δωρεάν e-bookς
 • Δωρεάν Εκπαίδευση
 • Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Trading insider
 • Εμπορία με ένα κλικ (One Click Trading)
 • ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (POP UP ALERTS)
 • ✔ Autochartist
 • ✔Έκπτωση Spread 10% **
 • ✔ Έκπτωση Rollover 10%
 • ✔ BITA3*
 • ✔ BITA5*
 • ✔ BITA10*
 • BITA15*
 • ✖ BITA20*
ΕΓΓΡΑΦΗ

GOLD

Account Equity* $10,000 - $14,999

 • Δωρεάν e-bookς
 • Δωρεάν Εκπαίδευση
 • Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Trading insider
 • Εμπορία με ένα κλικ (One Click Trading)
 • ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (POP UP ALERTS)
 • ✔ Autochartist
 • ✔ Έκπτωση Spread 15% **
 • ✔ Έκπτωση Rollover 15%
 • ✔ BITA3*
 • ✔ BITA5*
 • ✔ BITA10*
 • BITA15*
 • ✖ BITA20*
ΕΓΓΡΑΦΗ

DIAMOND

Account Equity* $15,000 - $29,999

 • Δωρεάν e-bookς
 • Δωρεάν Εκπαίδευση
 • Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Trading insider
 • Εμπορία με ένα κλικ (One Click Trading)
 • ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (POP UP ALERTS)
 • ✔ Autochartist
 • ✔ Έκπτωση Spread 20% **
 • ✔ Έκπτωση Rollover 20%
 • ✔ BITA3*
 • ✔ BITA5*
 • ✔ BITA10*
 • BITA15*
 • ✖ BITA20*
ΕΓΓΡΑΦΗ

VIP

Account Equity* $30,000 - $49,999

 • Δωρεάν e-bookς
 • Δωρεάν Εκπαίδευση
 • Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Trading insider
 • Εμπορία με ένα κλικ (One Click Trading)
 • ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (POP UP ALERTS)
 • ✔ Autochartist
 • ✔ Έκπτωση Spread 25% **
 • ✔ Έκπτωση Rollover 25%
 • ✔ BITA3*
 • ✔ BITA5*
 • ✔ BITA10*
 • BITA15*
 • ✔ BITA20*
ΕΓΓΡΑΦΗ

PRESTIGE

Account Equity* $50,000 - $74,999

 • Δωρεάν e-bookς
 • Δωρεάν Εκπαίδευση
 • Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Trading insider
 • Εμπορία με ένα κλικ (One Click Trading)
 • ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (POP UP ALERTS)
 • ✔ Autochartist
 • ✔ Έκπτωση Spread 30% **
 • ✔ Έκπτωση Rollover 30%
 • ✔ BITA3*
 • ✔ BITA5*
 • ✔ BITA10*
 • BITA15*
 • ✔ BITA20*
ΕΓΓΡΑΦΗ

SUPERIOR

Account Equity* $75,000 - $99,999

 • Δωρεάν e-bookς
 • Δωρεάν Εκπαίδευση
 • Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Trading insider
 • Εμπορία με ένα κλικ (One Click Trading)
 • ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (POP UP ALERTS)
 • ✔ Autochartist
 • ✔ Έκπτωση Spread 35% **
 • ✔ Έκπτωση Rollover 35%
 • ✔ BITA3*
 • ✔ BITA5*
 • ✔ BITA10*
 • BITA15*
 • ✔ BITA20*
ΕΓΓΡΑΦΗ

INFINITY

Account Equity* > $100,000

 • Δωρεάν e-bookς
 • Δωρεάν Εκπαίδευση
 • Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Trading insider
 • Εμπορία με ένα κλικ (One Click Trading)
 • ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (POP UP ALERTS)
 • ✔ Autochartist
 • ✔ Έκπτωση Spread 40% **
 • ✔ Έκπτωση Rollover 40%
 • ✔ BITA3*
 • ✔ BITA5*
 • ✔ BITA10*
 • BITA15*
 • ✔ BITA20*
ΕΓΓΡΑΦΗ
*Το Account Equity αντιστοιχεί στο Withdrawable Equity στην πλατφόρμα συναλλαγών σας. **Για λεπτομέρειες πλήρους έκπτωσης, τύπους λογαριασμών και τα περιθώρια (spreads) κάντε κλικ εδώ.

Τα CFD και τα FX είναι προϊόντα με μόχλευση. Η διαπραγμάτευση των CFDs φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου, καθώς η μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει τόσο προς όφελος σας όσο και προς ζημιά. Ως αποτέλεσμα, τα CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, επειδή μπορεί να χάσετε όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθυνών Κινδύνου.

Το εμπόριο έχει ρίσκο. Μπορεί να χάσετε το κεφάλαιό σας. Διαβάστε περισσότερα

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας  απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 84% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων  όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK