Τύποι Λογαριασμών

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Fortissio είναι πως έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους νέους πελάτες 10 θέσεις για εκπαιδευτικούς λόγους*. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας χωρίς φόβο να χάσετε τα χρήματά σας και να γνωρίσετε καλύτερα την πλατφόρμα μας. Όσα χρήματα χαθούν σε αυτές τις πρώτες συναλλαγές θα επιστραφούν στον λογαριασμό συναλλαγών σας, όμως και το κέρδος που θα έχετε θα επιστραφεί επίσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Θέσεις Εκπαιδευτικών Συναλλαγών* για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να επιλέξετε για σειρά Τύπων Λογαριασμών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι μικροί πελάτες.

*Το Account Equity αντιστοιχεί στο Withdrawable Equity στην πλατφόρμα συναλλαγών σας.
**Για λεπτομέρειες πλήρους έκπτωσης, τύπους λογαριασμών και τα περιθώρια (spreads) κάντε κλικ εδώ.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK