Υπηρεσίες SMS

Οι πελάτες της Fortissio λαμβάνουν νέα και ενημερώσεις της αγοράς, καθώς και γενικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των παγκόσμιων οικονομικών υποθέσεων.

Τα διαγράμματα, τα νέα, οι ειδοποιήσεις, οι ενημερώσεις της αγοράς κ.λπ. παρέχονται από την FORTISSIO (VIE FINANCE A.E.P.E.Y.) χωρίς καμία χρέωση για τον Πελάτη. Παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή επενδυτικών συμβουλών. Η Fortissio (VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A.) δεν επαληθεύει ούτε και εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ο Πελάτης ενθαρρύνεται έντονα να αναζητήσει τυχόν επιπρόσθετες ή παρόμοιες πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Εδώ, στη Fortissio, φροντίζουμε πάντα να διασφαλίζουμε ότι οι έμποροί μας είναι καλά εξοπλισμένοι με τα εργαλεία που χρειάζονται για τη λήψη μιας απόφασης με βάση τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις της αγοράς.

Οι υπηρεσίες SMS είναι ένα τέτοιο εργαλείο που στόχο έχει να παρέχει στους εμπόρους μας ενημερώσεις σχετικά με την κατεύθυνση της αγοράς σε οιαδήποτε δεδομένη στιγμή και να αποφασίζουν ποια θα είναι η επόμενη κίνησή τους.

Οι υπηρεσίες μας SMS περιλαμβάνουν:

• Καθημερινό οικονομικό ημερολόγιο
• Ειδοποιήσεις Newsflash

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK