Υπηρεσίες SMS

Οι πελάτες της Fortissio λαμβάνουν νέα και ενημερώσεις της αγοράς, καθώς και γενικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των παγκόσμιων οικονομικών υποθέσεων.
Τα διαγράμματα, τα νέα, οι ειδοποιήσεις, οι ενημερώσεις της αγοράς κ.λπ. παρέχονται από την FORTISSIO (VIE FINANCE A.E.P.E.Y.) χωρίς καμία χρέωση για τον Πελάτη. Παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή επενδυτικών συμβουλών. Η Fortissio (VIE FINANCE AEPEY) δεν επαληθεύει ούτε και εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ο Πελάτης ενθαρρύνεται έντονα να αναζητήσει τυχόν επιπρόσθετες ή παρόμοιες πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Υπηρεσίες SMS

 

Εδώ, στη Fortissio, φροντίζουμε πάντα να διασφαλίζουμε ότι οι έμποροί μας είναι καλά εξοπλισμένοι με τα εργαλεία που χρειάζονται για τη λήψη μιας απόφασης με βάση τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις της αγοράς.

Οι υπηρεσίες SMS είναι ένα τέτοιο εργαλείο που στόχο έχει να παρέχει στους εμπόρους μας ενημερώσεις σχετικά με την κατεύθυνση της αγοράς σε οιαδήποτε δεδομένη στιγμή και να αποφασίζουν ποια θα είναι η επόμενη κίνησή τους με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Οι υπηρεσίες μας SMS περιλαμβάνουν:

• Καθημερινό οικονομικό ημερολόγιο που αποστέλλεται κάθε πρωί
• Ειδοποιήσεις Newsflash

Το εμπόριο έχει ρίσκο. Μπορεί να χάσετε το κεφάλαιό σας. Διαβάστε περισσότερα

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας  απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 84% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων  όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK