Τι είναι ο κανόνας Margin Close-Out;

Σε περίπτωση που το συνολικό περιθώριο του λογαριασμού σας πέσει κάτω από το 50% του ποσού του αρχικού περιθωρίου που απαιτείται για να ανοιχτούν συναλλαγές, το σύστημα θα κλείσει μία ή περισσότερες από τις ανοικτές συναλλαγές για την προστασία των κεφαλαίων του λογαριασμού σας από το να καταλήξουν στο μηδέν.

Ο κανόνας Margin Close-Out (MCO) ισχύει επίσης για τις συναλλαγές με εντολή Stop Loss ή με περιορισμένη προστασία κινδύνου.

Λάβετε υπόψη ότι ο κανόνας MCO δεν θα σας εμποδίσει να προσθέσετε στο περιθώριό σας αν το επιθυμείτε.

Ο κανόνας MCO της εταιρείας

Σύμφωνα με τον κανόνα MCO της εταιρείας, όταν ενεργοποιηθεί, η ανοικτή συναλλαγή με τo μικρότερo όγκο θα κλείσει αυτόματα.

Ο κανόνας ισχύει κάθε φορά που ενεργοποιείται το MCO και μπορεί να επαναληφθεί μέχρι να κλείσουν όλες οι συναλλαγές.

Λάβετε υπόψη ότι ο κανόνας της MCO ισχύει μόνο κατά τις ώρες της αγοράς. Σε περίπτωση που το σύμβολο της συναλλαγής είναι εκτός
των ωρών της αγοράς, η συναλλαγή δεν θα κλείσει.

Εάν το απαιτούμενο περιθώριο δεν είναι αρκετό και θέλετε να κλείσετε οποιεσδήποτε αντισταθμισμένες συναλλαγές, θα πρέπει να
υποβάλετε το αίτημα καλώντας το Τμήμα Brokerage στο +302112340924.

"Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση των εντολών της εταιρείας, ανατρέξτε στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών."

Το εμπόριο έχει ρίσκο. Μπορεί να χάσετε το κεφάλαιό σας. Διαβάστε περισσότερα

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας  απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων  όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.