Διαγράμματα

Η Fortissio προσφέρει μια σειρά από διαγράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές. Τα διαγράμματα, τα νέα, οι ειδοποιήσεις, οι ενημερώσεις της αγοράς κ.λπ. παρέχονται από την FORTISSIO (VIE FINANCE A.E.P.E.Y.) χωρίς καμία χρέωση για τον Πελάτη. Παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή επενδυτικών συμβουλών. Η Fortissio (VIE FINANCE AEPEY) δεν επαληθεύει ούτε και εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ο Πελάτης ενθαρρύνεται έντονα να αναζητήσει τυχόν επιπρόσθετες ή παρόμοιες πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Τα διαγράμματα είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που μπορεί να προσφέρει η Fortissio στους εμπόρους της. Παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα ζεύγη νομισμάτων, βασικά αγαθά, δείκτες και αποθέματα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους εμπόρους κατά τη λήψη αποφάσεων επί των συναλλαγών.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK