Διαγράμματα

Η Fortissio προσφέρει μια σειρά από διαγράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές. Τα διαγράμματα, τα νέα, οι ειδοποιήσεις, οι ενημερώσεις της αγοράς κ.λπ. παρέχονται από την FORTISSIO (VIE FINANCE A.E.P.E.Y.) χωρίς καμία χρέωση για τον Πελάτη. Παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή επενδυτικών συμβουλών. Η Fortissio (VIE FINANCE AEPEY) δεν επαληθεύει ούτε και εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ο Πελάτης ενθαρρύνεται έντονα να αναζητήσει τυχόν επιπρόσθετες ή παρόμοιες πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Τα διαγράμματα είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που μπορεί να προσφέρει η Fortissio στους εμπόρους της. Παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα ζεύγη νομισμάτων, βασικά αγαθά, δείκτες και αποθέματα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους εμπόρους κατά τη λήψη αποφάσεων επί των συναλλαγών.

Το εμπόριο έχει ρίσκο. Μπορεί να χάσετε το κεφάλαιό σας. Διαβάστε περισσότερα

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας  απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 84% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων  όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK