Επαγγελματικοι Λογαριασμοι

Η Fortissio παρέχει σε κάθε πελάτη δύο επιλογές λογαριασμού: Επαγγελματική και Λιανική.

Ο Επαγγελματικός Λογαριασμός Fortissio είναι εξατομικευμένος για τους επενδυτές που επιθυμούν να διαπραγματεύονται με υψηλότερη μόχλευση και 0% margin close-out. Είναι ιδανικό για όσους έχουν την εμπειρία, τη γνώση και την ικανότητα να κάνουν τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνεπάγονται.

Κάθε πελάτης με Επαγγελματικό Λογαριασμό αποδέχεται επίσης να παραιτηθεί από ορισμένες από τις προστασίες σύμφωνα με τους κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποζημίωσης στο πλαίσιο του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών και του δικαιώματος να απευθύνει καταγγελία στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Οι πελάτες με Λιανικούς Λογαριασμούς ενδέχεται να ζητήσουν να θεωρηθούν Επαγγελματίες εάν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. Ανατρέξτε στην πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών της Fortissio για λεπτομερείς πληροφορίες.

Μπορείτε να ζητήσετε έναν Επαγγελματικό Λογαριασμό μέσω της πλατφόρμας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Αιτήσεών μας. Μια εφαρμογή για Επαγγελματικό Λογαριασμό είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας.

Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές Επαγγελματικού και Λιανικού λογαριασμού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TRADING
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Νομίσματα μέγιστη μόχλευση
1:2001:30
Βασικά προϊόντα μέγιστη μόχλευση
1:2001:20
Δείκτες μέγιστη μόχλευση
1:1001:20
Μετοχές μέγιστη μόχλευση
1:101:5
Κρυπτονομίσματα μέγιστη μόχλευση
1:21:2
ETFs Μέγιστη μόχλευση1:101:5
Μέγιστη μόχλευση συνθετικών παραγώγων1:101:5
Διαχωριζόμενα χρήματα πελατών
Προστασία αρνητικού υπολοίπου
Καλύτερη εκτέλεση εντολών
Σαφείς και διαφανείς πληροφορίες
Αποζημίωση επενδυτών
X
Για έναν Επαγγελματικό Λογαριασμό πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Έχετε πραγματοποιήσει σημαντικές συναλλαγές στη σχετική αγορά με μέση συχνότητα 10 ανά τρίμηνο κατά τα προηγούμενα 4 τρίμηνα.
  2. Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων σας, που ορίζεται ως καταθέσεις μετρητών και χρηματοοικονομικά μέσα, υπερβαίνει τα €500.000.
  3. Έχετε τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε επαγγελματική θέση, απαιτώντας γνώση των προβλεπόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών.
Το εμπόριο έχει ρίσκο. Μπορεί να χάσετε το κεφάλαιό σας. Διαβάστε περισσότερα

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας  απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 84% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων  όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK